Superwizje streetworkerów – pedagogów ulicy

Naszym trenerom prowadzącym szkolenia ze streetworkingu – pedagogiki ulicy zdarza się również wspierać superwizyjnie inne zespoły pedagogów ulicy z Warszawy lub innych miast.  Superwizje takie prowadzone są pod kątem analizowania merytorycznych aspektów pracy ulicznej z dziećmi i młodzieżą i realizowane są dla ekip aktywnie prowadzących działalność metodą pracy ulicznej o charakterze pedagogiki ulicy lub pracy podwórkowej.

Jeśli prowadzicie działalność uliczną i potrzebowalibyście wsparcia w zakresie merytorycznej superwizji pracy zapraszamy do kontaktu:

Tomek Szczepański –  507 842 799

Andrzej Orłowski – 880 860 220