Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej

O nas

KIM JESTEŚMY?

scan0009

Jesteśmy streetworkerami – pedagogami ulicy. Docieramy do dzieci spędzających większość czasu wolnego „na ulicy”. Są to dzieci zaniedbane wychowawczo, często pozostawione samym sobie i przez to silniej narażone na różne zagrożenia czyhające na  nich na ulicach i podwórkach : przestępczość, przemoc, uzależnienia.
Działamy na warszawskiej Pradze Północ, a od kilku lat również na Woli.
Dzieci uczestniczące w naszym programie nie uczęszczają do świetlic i klubów młodzieżowych, wyrzucane są z nich za „złe zachowanie”, nie chcą i nie potrafią dostosować się do zasad obowiązujących w takich miejscach, lub nie są zainteresowane ich ofertą. Wolą przebywać na podwórkach, w bramach, na obskurnych klatkach schodowych, gdzie mogą czuć się swobodnie. Tam nikt ich nie ocenia i nie wytyka im wulgarnego zachowania. Podwórkowe życie sprawia, że wcześnie eksperymentują z używkami, zaniedbują szkołę, popadają w konflikty z prawem. W efekcie zagrożone są umieszczeniem w ośrodkach wychowawczych. Chcemy się temu przeciwstawić!

Pracujemy jako streetworkerzy – pedagodzy ulicy. To my docieramy do dzieci tam, gdzie spędzają swój czas. To na ich terenie zapoznajemy się i poprzez zabawę budujemy z nimi więź. Nie wyrywamy ich ze świata w którym żyją, lecz staramy się pokazać im inny sposób funkcjonowania niż ten, który znają ze swojego otoczenia. Nasza cierpliwość, wyrozumiałość, nasza energia i poświęcona im uwaga pozwalają nam zachęcić ich do spędzania czasu inaczej, niż są do tego przyzwyczajeni. Wydobywamy drzemiący w nich, fantastyczny potencjał. Z nami –  z czasem – angażują się w realizacje swoich autorskich projektów, wyjeżdżają poza miasto, przezwyciężają nałogi, korzystają z porad różnego rodzaju specjalistów, wracają do szkół. Nie potrzebujemy do tego żadnego lokalu. Naszym celem jest zawrócenie tych dzieci z ulicy!

Nasz program pracy dopasowany jest do specyficznych potrzeb dzieci, które najlepiej czują się w środowisku podwórkowym. Charakteryzuje go unikanie zbędnego formalizmu i rutyny. Wychodzi on naprzeciw rytmowi, jakim przesiąknięte są dzieci, dla których “ulica” to większość znanego im świata. W pracy skupiamy się raczej na budowaniu z nimi relacji i więzi opartych na dobrowolności i wzajemnym szacunku, na wzmacnianiu w nich poczucia własnej wartości i godności. Stawiamy na ich inkluzję społeczną w miejsce (tak często stosowanej w pracy z „trudną młodzieżą”) separacji w ośrodkach socjoterapeutycznych i szkolno-wychowawczych. Oferujemy im sporą ilości wspólnie spędzonego czasu, powoli dochodząc przez to do przyczyn ich problemów. Chcemy wspierać ich w próbie ich rozwiązania.
Dzieci te często nie mają oparcia w rodzicach, którzy sami borykają się z różnymi własnymi problemami. Nie chcemy zastępować im rodziców, jednak chcemy być dla dzieci oparciem w sytuacjach, gdy nie mogą na nich liczyć. Jednocześnie zależy nam na motywowaniu rodziców aby byli dla dzieci stabilniejszą podporą. Zachęcamy ich do podejmowania wysiłku rozwiązania osobistych problemów. Dlatego jesteśmy z nimi w regularnym kontakcie. Wspieramy ich w momentach kryzysów, pomagamy w otrzymaniu fachowego, zewnętrznego wsparcia do którego sami by nie dotarli, lub o nie nie zabiegali. Współpracujemy również z instytucjami mającymi wpływ na losy dziecka, stojąc zawsze po stronie dobra dziecka i uwzględniając jego indywidualne wybory.

Byliśmy jednym z pierwszych projektów w Polsce pracującym metodą streetworkingu, adresującym swe działania do dzieci wychowujących się na ulicy. Zainspirowani i początkowo wspierani przez francuskich pedagogów ulicy  ( https://www.gpas.fr/ ) funkcjonowaliśmy jako nieformalny, eksperymentalny program. W 2001r. zarejestrowaliśmy stowarzyszanie. Nasz dzisiejszy warsztat pracy oparty jest na doświadczeniach zdobywanych w pracy streetworkerskiej od 1997r. na warszawskiej Pradze Północ. Od 2013r. prowadzimy program streetworkerski również na warszawskiej Woli. Dziś wiele organizacji działających na rzecz dzieci ulicznych korzysta z wypracowanej przez nas metodyki i było szkolonych i superwizowanych przez naszych trenerów. W latach 2015 – 2018 w ramach naszych działań na Pradze Północ, prowadzaliśmy również asystę rodzinną obejmując wsparciem rodziny szczególnie trudne, niewydolne wychowawczo, znajdujące się w różnego rodzaju kryzysach.

Byliśmy inicjatorem powstania Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich – OSOS, braliśmy udział w jej Zarządzie,  a jej działania koordynowały osoby z naszego Stowarzyszenia. Po jej zamknięciu wraz z innymi 3 organizacjami powołaliśmy do życia inną sieć – Federacje Organizacji Streetworkerskich na rzecz Dzieci i Młodzieży http://streetwork.org.pl/ .
Nawiązaliśmy współprace z międzynarodową, globalną siecią streetworkerską Dynamo International ( https://dynamointernational.org/en/home/ ) skupiającą platformy streetworkerskie z 50 państw z 4 kontynentów z którą realizowaliśmy wspólne przedsięwzięcia.

W obecnej chwili ośmioro streetworkerów prowadzi 8 dziecięcych grup ulicznych, każdą liczącą 5-7 stałych podopiecznych (5  grup na Pradze Północ i 3 na Woli). W sezonie ciepłym od czerwca do października prowadzimy dodatkowy uliczny projekt  Szkoły Ruchomej ( http://mobileschool.org ). W 2022 roku w związku z kryzysem humanitarnym wywołanym wojną w Ukrainie działania Szkoły Mobilnej kierowane były też do dzieci ukraińskich przebywających w Warszawie w ośrodkach pobytowych.  Prowadziliśmy również program integracyjny dla ukraińskiej młodzieży i młodych dorosłych w formie animacji ich czasu wolnego oraz organizacji dla nich zajęć tematycznych. Dd grudnia 2022 prowadzimy w centrum Warszawy kawiarnie integracyjną dla młodzieży w wieku 14-22 lata https://www.instagram.com/spk.cafe/

Praca wszystkich członków zespołu GPAS monitorowana jest przez 2 stałych liderów – koordynatorów merytorycznych.
Zapraszamy na nasz FB gdzie znajdziecie fotki z bieżących zajęć i inne newsy:
https://web.facebook.com/StowarzyszenieGPAS/

AKTUALNY ZESPÓŁ:

Piotrek Bałtroczyk: streetworker – pedagog ulicy na Pradze Północ

Jagoda Apanasewicz:  streetwotrkerka – pedagożka ulicy na Woli

Dominika Bremer: streetworkerka – pedagożka ulicy na Pradze Północ

Ola Łącka: streetworkerka – pedagożka ulicy na Woli

Marta Juchimiuk: streetworkerka – pedagożka ulicy na Pradze Północ

Kamila Mikołajek – streetworkerka – pedagożka ulicy na Pradze Północ

Julia Mazur – streetworkerka – pedagożka ulicy na Woli

Jacek Stankowski: animator w Spoko Cafe

Anastasiie Bovchaliuk: animatorka w Spoko Cafe

Olena Sviatenko: animatorka w Spoko Cafe

Mateusz Stefański: animator w Spoko Cafe

Ola Tomczyk: animatorka w Spoko Cafe

Natalia Michalska : animatorka Szkoły Ruchomej

Michał Dębski:  animatork Szkoły Ruchomej

Dorota Jabrzemska: księgowa

firma Różowa Księgowa: kadry

Hanna Małgorzata Karpińska, Anna Gierałtowska – superwizorki kadry

Andrzej Orłowski: koordynator działań, koordynator streetworkingu – pedagogiki ulicy, wiceprezes

Tomasz Szczepański: koordynator  działań, koordynator streetworkingu – pedagogiki ulicy, prezes