BAZA – Baza Akcji Zintegrowanej Aniamcji

logo_biale_wspolfinansowanie480116_540780929292715_1110628686_n

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA)

Jest to projekt współpracy w konsorcjum organizacji, który realizowany był od lata 2013 do grudnia 2014 r. Podczas jego trwania zatrudniliśmy  4 nowych pedagogów i  prowadziliśmy 4 nowe  grupki uliczne, każdą licząca minimum 5 dzieci z okolic Szmulek, oraz ulicy Brzeskiej.  Jego kolejna edycja realizowana jest od końca 2015 r. i trwać będzie do grudnia 2017 r, a w ramach niej prowadzimy 3 grupki uliczne, oraz zatrudniamy 2 asystentów rodziny pracujących z rodzinami dotkniętymi różnorakimi kryzysami.

Projekt dofinansowany jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy

Więcej o programie BAZA:

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to pierwszy i zarazem największy projekt na Pradze Północ realizowany przez Konsorcjum.
Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, takie jak działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne,  inne. Jest on dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem  społecznym o działania dotychczas nierealizowane w dzielnicy, lub realizowane na niewielką skalę, jak również o innowacyjne metody.

Projekt ten  zakłada daleko idącą współpracę organizacji i instytucji działających na Pradze Północ. BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających , które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju.
Baza to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy  przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami Konsorcjum.

Zapraszamy do śledzenia aktualności projektowych:

https://www.facebook.com/BazaAkcji?ref=hl