Sytuacja młodych dorosłych na Pradze Północ – raport z diagnozy.

Sytuacja młodych dorosłych na Pradze Północ – raport z diagnozy.

W okresie wrzesień – grudzień 2019 r. realizowaliśmy projekt “Ulica 15-25” , którego głównym celem była diagnoza problemów i potrzeb młodych mieszkańców dzielnicy Praga Północ pozostających w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie ankiet przeprowadzonych przez streetworkerów podczas dyżurów ulicznych powstał raport prezentujący skalę oraz obszary problemowe, trudności i wyzwania z którymi mierzą się młodzi dorośli. Wyniki badań wskazują na wielką potrzebę podjęcia działań interwencyjnych i pomocowych […]

Read Me Leave comment