Nr. KONTA

zajecia-na-ulicy-przy-szkole-ruchomej

GPAS Praga funkcjonuje dzięki: dotacjom, grantom, darowiznom, sponsorom, aukcjom i imprezom charytatywnym, dobrej energii osób go tworzących, oraz 1,5 % Waszych podatków.
Nie gardzimy żadnym groszem.

Od maja 2023 roku używamy nowego numeru konta:

Możesz tez pomóc w inny sposób: Jeśli masz do zaoferowania ciekawą propozycje, pracujesz w interesującym miejscu do którego moglibyśmy zabrać dzieciaki na wycieczkę, działasz twórczo i chciał/a/byś poprowadzić warsztat, lub masz jakiś inny pomysł DAJ NAM ZNAĆ!!!