Expeditions

Ekspedycje był to duży, międzynarodowy projekt, w którym uczestniczyliśmy jako lider i koordynator wszystkich polskich partnerów biorących udział w tym potężnym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciu. Nasi podopieczni zaś uczestniczyli w podejmowanych w ramach projektu działaniach prowadzonych przez artystów i badaczy społecznych podczas odbytej przez nich 3-tygodniowej rezydencji na Pradze Północ. W ramach projektu stworzona została bardzo obszerna strona internetowa z mnóstwem informacji dotyczących natury i efektów prowadzonych […]

Read Me

Inne

Poniżej znajdziecie niektóre, raczej mniej odległe w czasie projekty, jakie zrealizowaliśmy. Mamy tu na myśli głownie działania w ramach dotacji, które otrzymaliśmy na realizacje naszych celów. Ponieważ istniejemy od kilkunastu lat, nie jesteśmy w stanie zaprezentować ich wszystkich i przedstawiamy te kilka ostatnich:   “Wspieranie programu edukacyjno-profilaktycznego prowadzonego przez animatorów i pedagogów ulicy na Pradze-Północ” – dotacja dofinansowująca nasz projekt Szkoły Mobilnej w 2016 oraz […]

Read Me

A(u)kcje charytatywne

Poniżej znajdziecie opisy aukcji charytatywnych jakie zorganizowaliśmy przy bezinteresownym wsparciu życzliwych osób. “ARYŚCI DZIECIOM PRASKICH ULIC” Aukcja zorganizowana była wspólnym wysiłkiem GPAS’u Praga i klubu AURORA. Wieczorną licytacje poprzedziła otwarta impreza dla dzieci w której udział wzięło wielu z naszych podopiecznych oraz dzieci i ich rodzice z innych części Warszawy. Odbyły się pokazy filmów (również tych nakręconych przez nasze dzieciaki), malowanie i wyklejanie powstałymi pracami ścian […]

Read Me

Tu Praga Waw Pl

  Tu Praga Waw PL to projekt realizowany w konsorcjum organizacji działających w okolicach ulicy Stalowej, na Nowej Pradze. Pierwsza edycja realizowana była od jesieni 2013 do końca grudnia 2015. Wtedy w ramach zadań GPAS zatrudnialiśmy 3 streetworkerów – pedagogów ulicy  i prowadziliśmy 3 grupki uliczne. Dodatkowo, w okresie ciepłym zatrudnialiśmy 2 animatorów czasu wolnego, którzy jako wychowawcy podwórkowi bawili się popołudniami z dzieciakami na […]

Read Me

BAZA – Baza Akcji Zintegrowanej Aniamcji

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) Jest to projekt współpracy w konsorcjum organizacji, który realizowany był od lata 2013 do grudnia 2014 r. Podczas jego trwania zatrudniliśmy  4 nowych pedagogów i  prowadziliśmy 4 nowe  grupki uliczne, każdą licząca minimum 5 dzieci z okolic Szmulek, oraz ulicy Brzeskiej.  Jego kolejna edycja realizowana jest od końca 2015 r. i trwać będzie do grudnia 2017 r, a […]

Read Me