Formacja Duende

Strona projektu:  http://gpaspraga.org.pl/swf/duende.swf

Zwiastun filmowy:  http://www.youtube.com/watch?v=BWApOL2HLd4&feature=gv&hl=pl

Projekt zaadresowany był  wyłącznie do dziewcząt i skupiał się na specyficznych dla nich problemach i potrzebach. Poprzez pracę z ciałem – która była kluczową kwestią niniejszego projektu, uczestniczki przybliżały sobie i poznawały więcej wymiarów swojego własnego ciała, pozwalając im zdystansować się do jego popkulturowych wzorców.  Warsztaty prowadzone były przez Lenę Rogowską,  Anię Jankowską, oraz Aleksandrę Wiśniewską. W efekcie powstał spektakl taneczny inspirowany flamenco  pokazywany kilka razy w rożnych miejscach w Warszawie.

Projekt dofinansowany był przez Ministerstwo Kultury, Urząd Dzielnicy Praga Północ oraz Fundację Wspólna Droga