GPAS dla uchodźców

GPAS dla uchodźców

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie prowadzimy działania dla dzieci uciekających przed wojną. Szkoła Mobilna w tym roku dociera do ukraińskich dzieci w punktach pobytowych w Warszawie. Nasi animatorzy w mieszanych zespołach polsko – ukraińskich prowadzą sesje z zakresu zabaw ruchowych i obniżających stres oraz nieformalnej edukacji. Szkoła Mobilna została doposażona w specjalne panele ukraińsko – angielskie, dzięki którym możemy bardziej skutecznie i adekwatnie adresować wsparcie dla dzieci, które nie uczestniczą w edukacji instytucjonalnej. Wsparciem w tym projekcie obejmujemy przede wszystkim dzieci w wieku szkoły podstawowej. Prowadziliśmy też (04-06.2022) bezpieczną przestrzeń zabawy i odpoczynku dla dzieci przybywających z terenów konfliktu w namiocie recepcyjnym na Dworcu Wschodnim. W obydwu działaniach naszym partnerem oraz organizacją finansującą program jest Norwegian Refugee Council NRC – https://www.nrc.no/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *