Warszawa – Berlin

We 2008 zrealizowany  był projekt  “Warszawa- Berlin“. Był on zwieńczeniem działań z 10 osobową grupą naszych podopiecznych, którzy przez ponad rok  nagrywali muzykę hip-hop: tworzyli teksty, rymowali, z pomocą profesjonalistów nagrywali w studio własne kawałki. Projekt przebiegał w 2 etapach. Najpierw dzieci polskie pojechały do Berlina, by spotkać się z grupą rówieśników niemieckich i wspólnie tworzyć muzykę, nagrywać videoclipy, poznać obce miasto. Drugim etapem była rewizyta grupy niemieckiej w Warszawie. Tym razem polskie dzieci były gospodarzami, pokazały swoim kolegom Warszawę i kontynuowały program rozpoczęty w Berlinie.

Celem projektu było zetknięcie naszej młodzieży z rówieśnikami z zagranicy pochodzącymi z rodzin imigranckich i skonfrontowanie ich z inna kulturą, pokazanie podobieństw i różnic. Była to też okazja do pogłębiania wiedzy o świecie, budowania pozytywnych postaw wobec innych narodowości, a także do integracji poprzez wspólne działania przy okazji tworzenia muzyki.