OSOS – Ogólnopolska Sieć Organziacji Streetworkerskich

Sieć OSOS skupiająca organizacje streetworkerskie powstała z naszej inicjatywy w 2007r.  Potrzebę  jej stworzenia wyrażali streetworkerzy pracujący w różnych polskich organizacjach prowadzących pracę uliczną, z którymi znaliśmy się i spotykaliśmy przy różnych okazjach. Jej główne cele to wsparcie inicjatyw streetworkerskich oraz promocja pracy tą metodą.  Od początków jej powstania, które animowaliśmy,  osoby z naszego stowarzyszenia były zaangażowane zarówno w udział w Zarządzie Sieci, jak i koordynację działań. Więcej […]

Read Me