Standardy pracy środowiskowej

 

17

 

W  2014-2015 r. osoby z naszego zespołu brały udział w opracowaniu standardów pracy ulicznej powadzonej z dziećmi i młodzieżą. Dokument ten  powstał z inicjatywy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy i ma służyć jako wytyczne do pracy ulicznej skierowanej do dzieci i młodzieży realizowanej ze środków miejskich. Byliśmy obecni w całym procesie opracowywania dokumentu, od  konsultacyjnych spotkań roboczych z przedstawicielami  organizacji pozarządowych prowadzących tego typu działania, po udział 2 członków naszej kadry w grupie eksperckiej opracowujących dokument.

Dokument do pobrania:

standardy_pracy_srodowiskowej_2015_04_30ost