Tu Praga Waw Pl

logo_biale_wspolfinansowanie1174808_626247794087356_431327885_n

 

Tu Praga Waw PL to projekt realizowany w konsorcjum organizacji działających w okolicach ulicy Stalowej, na Nowej Pradze. Pierwsza edycja realizowana była od jesieni 2013 do końca grudnia 2015. Wtedy w ramach zadań GPAS zatrudnialiśmy 3 streetworkerów – pedagogów ulicy  i prowadziliśmy 3 grupki uliczne. Dodatkowo, w okresie ciepłym zatrudnialiśmy 2 animatorów czasu wolnego, którzy jako wychowawcy podwórkowi bawili się popołudniami z dzieciakami na kilku podwórkach, gdzie najliczniej spędzały czas dzieciaki niekorzystające z popołudniowej oferty spędzania czasu wolnego w okolicznych klubach i świetlicach dla dzieci. W powiązaniu z Tu Praga Waw PL prowadziliśmy też w okresie letnim, projekt Szkoły Ruchomej opary w dużej mierze na wolontariuszach.

W obecnej 2 edycji trwającej od sierpnia 2015 do grudnia 2017 trzech streetworkerów-pedagogów ulicy prowadzi 3 grupki uliczne, prowadzimy letni projekt Szkoły Ruchomej, oraz – co jest debiutem w naszych dotychczasowych działaniach – zatrudniamy 2 asystentów rodziny pracujących z rodzinami znajdującymi się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Jesteśmy też odpowiedzialni za koordynację całego projektu na poziomie konsorcjum.

Projekt dofinansowany jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy

Więcej o projekcie Tu Praga Waw Pl:

TU PRAGA WAW PL jest platformą, która łączy działania Klubu Alternatywnego (Caritas DWP), Stowarzyszenia GPAS Praga, Stowarzyszenia Q Zmianom, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci i TPD oraz instytucji wspierających starając się stworzyć koalicję działań na rzecz dzieci. Platforma ta ma na zasadzie efektu interakcji tworzyć nową jakość, która nie będzie prostą sumą wniesionych przez organizację potencjałów i zasobów, ale będzie inspiracją i motorem rozwoju całego systemu pomocowego na Pradze Północ.

Projekt Konsorcjum TU PRAGA WAW PL opiera się na modelu Lokalnego Systemu Wsparcia przedstawionym w załączniku nr 1 do Programu “Rodzina” na lata 2010-2020, realizując cel 1 (tj. Świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia) priorytetu II (tj. Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym). Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 7- 18 lat zamieszkujących obszar “sieci społecznej” wokół dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 127 i Gimnazjum nr 30. Obszar ten objęty jest Lokalnym Programem Rewitalizacji w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe, Targówek. Członkami Konsorcjum są organizacje, które od wielu lat realizują specjalistyczne projekty na rzecz mieszkańców i społeczności lokalnej tego obszaru. Partnerami działań Konsorcjum będą instytucje publiczne i niepubliczne działające na tym obszarze.

więcej: http://tupraga.waw.pl/o-portalu