Inne

Poniżej znajdziecie niektóre, raczej mniej odległe w czasie projekty, jakie zrealizowaliśmy. Mamy tu na myśli głownie działania w ramach dotacji, które otrzymaliśmy na realizacje naszych celów. Ponieważ istniejemy od kilkunastu lat, nie jesteśmy w stanie zaprezentować ich wszystkich i przedstawiamy te kilka ostatnich:

 

  • “Wspieranie programu edukacyjno-profilaktycznego prowadzonego przez animatorów i pedagogów ulicy na Pradze-Północ” – dotacja dofinansowująca nasz projekt Szkoły Mobilnej w 2016 oraz dożywianie podopiecznych streetworkerów – pedagogów ulicy na Pradze Północ latem 2016 r., dofinansowana przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  
  • Residency”  – na zaproszenie naszego partnera, z którym zdarza się nam wspólnie współpracować – Specjalizacji Animacji Kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – podjęliśmy w 2105 roku międzynarodowy projekt Residency: http://residencyproject.eu/about-us/ . Ponieważ Instytut zwrócił się do nas z zapytaniem o pomoc w znalezieniu odpowiedniego partnera, poleciliśmy im szerszą współpracę z partnerstwem “Młyn na Woli” , które współtworzymy i które mocno angażuje się na rzecz wspólnoty sąsiedzkiej na tzw. Gibalaku , czyli ulicy Gibalskiego na Woli. Wspólnie jako partnerstwo wybieraliśmy artystów  do udziału w polskiej edycji projektu oraz wspieraliśmy potem inicjowane przez nich działania, które odbywały się przede wszystkim w otwartej przestrzeni podwórka na ulicy Gibalskiego. Polska – wolska część Residency zwieńczona został bardzo udana imprezą – “podwórkówką” zorganiziwaną siłami artystów, mieszkańców i części organizacji tworzących Młyn na Woli.  FB projektu Residency, na którym odnajdziecie też ślady działań na Gibalaku : https://web.facebook.com/residency?_rdr   Projekt dofinansowany został ze środków  UE programu Leonardo da Vinci – uczenie się przez całe życie.  Cieszymy się, że zainicjowana przez nas współpraca Instytutu oraz Młyna rozwija się po zakończeniu działań związanych z Residency.

 

  • “Bezpieczne Wakacje” – projekt, w ramach którego 2 prowadzone przez nas grupy podopiecznych z Woli pojechały na kilkudniowe wakacje letnie, dofinansowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 

 

  • “Wolskie fikcje –realizacja filmu fabularnego przez wolskie dzieci” – projekt zrealizowany pod koniec 2016 roku w którym grupa naszych podopiecznych z Woli, z ulicy Piaskowej nagrała swój autorki film. W powstaniu filmu pomagała chłopcom osoba związana z nagrywaniem filmów, a samo nagrywanie poprzedzone było warsztatami teatralnymi podczas których mogli doskonalić swoje umiejętności aktorskie oraz  opracować scenariusz filmu. Projekt sfinansowany został z tzw. małego grantu   Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 

 

  • “Doposażenie oraz adaptacja placówki wsparcia dziennego  –  Stowarzyszenia GPAS”  – projekt w ramach którego w 2014 roku  zakupiliśmy gry, sprzęt sportowy i turystyczny do prowadzenia zajęć i wyjazdów, oraz trochę niezbędnego sprzętu do naszego biura, dofinansowany przez  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy