Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej

O nas

KIM JESTEŚMY?

 

 

 

scan0009

 

 

Jesteśmy streetworkerami – pedagogami ulicy. Docieramy do dzieci spędzających większość czasu wolnego „na ulicy”. Są to dzieci zaniedbane wychowawczo, często pozostawione samym sobie i przez to silniej narażone na różne zagrożenia czyhające na  nich na ulicach i podwórkach : przestępczość, przemoc, uzależnienia.
Działamy na warszawskiej Pradze Północ, a od kilku lat również na Woli.
Dzieci uczestniczące w naszym programie nie uczęszczają do świetlic i klubów młodzieżowych, wyrzucane są z nich za „złe zachowanie”, nie chcą i nie potrafią dostosować się do zasad obowiązujących w takich miejscach, lub nie są zainteresowane ich ofertą. Wolą przebywać na podwórkach, w bramach, na obskurnych klatkach schodowych, w pustostanach, gdzie mogą czuć się swobodnie. Tam nikt ich nie ocenia i nie wytyka im wulgarnego zachowania. Podwórkowe życie sprawia, że wcześnie eksperymentują z używkami, zaniedbują szkołę, popadają w konflikty z prawem. W efekcie zagrożone są umieszczeniem w ośrodkach wychowawczych. Chcemy się temu przeciwstawić!

Pracujemy jako streetworkerzy – pedagodzy ulicy. To my docieramy do dzieci tam, gdzie spędzają swój czas. To na ich terenie zapoznajemy się i poprzez zabawę budujemy z nimi więź. Nie wyrywamy ich ze świata w którym żyją, lecz staramy się pokazać im inny sposób funkcjonowania niż ten, który znają ze swojego otoczenia. Nasza cierpliwość, wyrozumiałość, nasza energia i poświęcona im uwaga pozwalają nam zachęcić ich do spędzania czasu inaczej, niż są do tego przyzwyczajeni. Wydobywamy drzemiący w nich, fantastyczny potencjał. Z nami –  z czasem – angażują się w realizacje swoich autorskich projektów, wyjeżdżają poza miasto, przezwyciężają nałogi, korzystają z porad różnego rodzaju specjalistów, wracają do szkół. Nie potrzebujemy do tego żadnego lokalu. Naszym celem jest zawrócenie tych dzieci z ulicy!

Nasz program pracy dopasowany jest do specyficznych potrzeb takich dzieci. Charakteryzuje go unikanie zbędnego formalizmu i rutyny. Wychodzi naprzeciw rytmowi, jakim przesiąknięte są dzieci dla których “ulica” to większość znanego im świata. W pracy skupiamy się raczej na budowaniu z nimi relacji i więzi opartych na dobrowolności i wzajemnym szacunku, na wzmacnianiu w nich poczucia własnej wartości i godności. Stawiamy na ich inkluzję społeczną w miejsce (tak często stosowanej w pracy z „trudną młodzieżą”) separacji w ośrodkach socjoterapeutycznych i szkolno-wychowawczych. Oferujemy im sporą ilości wspólnie spędzonego czasu, powoli dochodząc przez to do przyczyn ich problemów. Chcemy wspierać ich w próbie ich rozwiązania.
Dzieci te często nie mają oparcia w rodzicach, którzy sami borykają się z różnymi własnymi problemami. Nie chcemy zastępować im rodziców, jednak chcemy być dla dzieci oparciem w sytuacjach, gdy nie mogą na nich liczyć. Jednocześnie zależy nam na motywowaniu rodziców aby byli dla dzieci stabilniejszą podporą. Zachęcamy ich do podejmowania wysiłku rozwiązania osobistych problemów. Dlatego jesteśmy z nimi w regularnym kontakcie. Wspieramy ich w momentach kryzysów, pomagamy w otrzymaniu fachowego, zewnętrznego wsparcia do którego sami by nie dotarli. Współpracujemy również z instytucjami mającymi wpływ na losy dziecka, stojąc zawsze po stronie dobra dziecka i uwzględniając jego indywidualne wybory.

Byliśmy jednym z pierwszych projektów w Polsce pracującym metodą streetworkingu, adresującym swe działania do dzieci wychowujących się na ulicy. Zainspirowani i początkowo wspierani przez francuskich pedagogów ulicy ( http://www.gpas.infini.fr ) funkcjonowaliśmy jako nieformalny, eksperymentalny program. W 2001r. zarejestrowaliśmy stowarzyszanie. Nasz dzisiejszy warsztat pracy oparty jest na doświadczeniach zdobywanych w pracy streetworkerskiej od 1997r. na warszawskiej Pradze Północ. Od 2013r. prowadzimy program streetworkerski również na warszawskiej Woli. Dziś wiele organizacji działających na rzecz dzieci ulicznych korzysta z wypracowanej przez nas metodyki i było szkolonych i superwizowanych przez naszych trenerów.
Od 2015 roku, w ramach naszych działań na Pradze Północ, prowadzimy również asystę rodzinną obejmując wsparciem rodziny szczególnie trudne, niewydolne wychowawczo, znajdujące się w różnego rodzaju kryzysach.

Byliśmy inicjatorem powstania Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich – OSOS ( http://www.osos.org.pl ) której działania, w czasach gdy sieć była aktywna, koordynowały osoby z naszego stowarzyszenia.
Nawiązaliśmy współprace z międzynarodową, globalną siecią streetworkerską Dynamo International ( http://www.travailderue.org ) skupiającą platformy streetworkerskie z niemalże 50 państw z 4 kontynentów z którą realizowaliśmy wspólne przedsięwzięcia.

Przez ostatnich kilka lat, ośmioro streetworkerów prowadziło 8 dziecięcych grup ulicznych, każdą liczącą 5-7 stałych podopiecznych (6  grup na Pradze Północ, 2 na Woli). Czwórka asystentów rodziny wspierało po kilka praskich rodzin, które znalazły się w kryzysie. W sezonie ciepłym dodatkowa osoba koordynuje kilkunastu wolontariuszy, którzy wspierają działania Szkoły Ruchomej ( http://mobileschool.org )
Praca wszystkich członków zespołu GPAS monitorowana jest przez 2 stałych liderów – koordynatorów merytorycznych.
Obecnie borykamy się z problemami związanymi z zachowaniem ciągłości finansowania, które pozwoliłoby nam nie przerywać pracy z najbardziej potrzebującymi pracy pedagogicznej dziećmi. Po szczegóły zapraszamy na nasz FB:
https://web.facebook.com/StowarzyszenieGPAS/

 

AKTUALNY ZESPÓŁ:

Kasia Murawska: stretworkerka – pedagożka ulicy na Pradze Północ

Adrian Kondraciuk: streetworker – pedagog ulicy na Pradze Północ

Zuza Woyda: stretworkerka – pedagożka ulicy na Pradze Północ

Dorota Cieślik: stretworkerka – pedagożka ulicy na Woli

Bartek Goworek: streetworker – pedagog ulicy na Woli

Dorota Sudoł: stretworkerka – pedagożka ulicy na Pradze Północ

Ania Maciejewicz: stretworkerka – pedagożka ulicy na Pradze Północ

Marta Litkowiec:  stretworkerka – pedagożka ulicy na Pradze Północ

Asia Paluch: wychowawca podwórkowy – koordynatorka Szkoły Ruchomej na Pradze Północ

Justyna Turowska: asystentka rodziny na Pradze Północ

Asia Bieńkowska: asystentka rodziny na Pradze Północ

Marta Milkiewicz: asystentka rodziny na Pradze Północ

Ola Leniarska; asystentka rodziny na Pradze Północ

Dorota Jabrzemska: księgowa

Ewa Turowicz: kadrowa

Hanna Małgorzata Karpińska – superwizorka kadry streetworkerów – pedagogów ulicy

Anna Gierałtowska – superwizorka kadry asysty rodziny

 

Andrzej Orłowski: koordynator działań, koordynator streetworkingu – pedagogiki ulicy,

Tomasz Szczepański: koordynator  działań, koordynator streetworkingu – pedagogiki ulicy i asysty rodzinnej