Nie teraz Bernard

Projekt polegał‚ na zrealizowaniu  w 2006r. przez 8 dzieci krótkiego filmu. Streetworker pracujący z tą… grupką… zapoznał‚ ich z książeczką… opowiadającą… zabawną historię™, a nastę™pnie zachę™cił‚ do zrealizowania krótkometrażowego filmu  na jej podstawie. Grupa musiał‚a podzielić‡ się™ na zespół, w którym każdy miał‚ przypisaną… funkcję (scenarzysta, reżyser, operator, charakteryzator, oświetleniowiec, aktorzy itd.). W ten sposób każdy z uczestników miał‚ zadanie za które odpowiadał‚, a film powstał‚ (nie bez trudu i zawirowań„) dzię™ki współ‚pracy grupowej i skoordynowaniu wszystkich uczestników. Projekt miał‚ być‡ odskocznią… od nudy i rutyny, oraz zachętą… do wysunię™cia przez nich samych pomysłów, na podstawie których mogliby nakrę™cić‡ kolejne filmy krótkometrażowe.

Oto link pod którym możecie zobaczyć film: http://www.youtube.com/watch?v=F6n2MJdFQpQ

Miłego seansu.